O nás

OZ Rita je svojpomocným občianskym združením s cieľom pomáhať chrániť ľudský život vo všetkých jeho podobách, posilňovať úctu voči rodine a pomáhať jej v núdzi, ako aj rešpektovať princípy kresťanstva v praktickom živote. Všetky naše činnosti sú zacielené na budovanie sebaúcty a zodpovednosti tak voči sebe samému ako aj voči ostatným.